Een document voor altijd
Documentaires
Elke bedrijf heeft een verhaal
Bedrijfsfilms

Onbeperkte Elfstedentocht editie 2

Roel VIP

bvbvv

FryslânDok: Sinneparken

Het klimaat verandert, fossiele energiebronnen raken uitgeput. In 2030 – zo is afgesproken in het Klimaatakkoord - moet 70% van alle elektriciteit van duurzame bronnen komen, zoals wind en zon. Hoeveel landschap en natuur wil Friesland opgeven voor grootschalige zonneparken? In de Fryslân DOK ‘Ljocht en skaad oer it sinnepark’ zoekt Dieuwke Kroese naar overlevingskansen, groot en klein.

Zonnepanelen op je dak, dorpen met eigen energiecorporaties, grote ontwikkelaars die veel geld investeren in mega-zonneparken. Friesland heeft ambities op kleine en grote schaal. Dorpsbewoners zetten met zijn allen hun schouders eronder, energiecorporaties in bijvoorbeeld Garijp en Wijnjewoude leven volop. Mega-ontwikkelingen zijn er ook: op een stuk landbouwgrond bij Oosterwolde van 77 voetbalvelden groot wordt het grootste zonnepark van Friesland gebouwd.

De keerzijde is dat kostbare ruimte, natuur en landschap opgeofferd wordt voor energievoorziening. Bovendien is het elektriciteitsnet niet berekend op de toestroom van zoveel extra energie.

Fryslân DOK ‘Doorzetten – Elfstedentocht zonder grenzen’

In september 2020 wordt voor het eerst de ‘Onbeperkte Elfstedentocht’, voor mensen met een beperking, georganiseerd. Fryslân DOK volgt twee deelnemers én Sandy Krijnen, de bedenker van deze tocht. Mensen die het moeilijk hebben, maar toch altijd doorzetten. Wat drijft hen?

Sandy Krijnen uit Cornwerd heeft MS. In 2012 zit ze in haar rolstoel langs de kant als haar man Roel meedoet aan de Fietselfstedentocht. De tranen rollen over haar wangen. Zij wil ook meedoen, en die gedachte laat haar niet los. Sandy bedenkt de ‘Onbeperkte Elfstedentocht’, speciaal voor mensen met een beperking. Met de tocht komt deze groep in zijn kracht te staan. Mensen die meedoen, kunnen geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel.

 

 

 

 

Fryslân Dok: Gjin plak foar Pake en Beppe

Fryslân Dok: De redders fan de Harnser haven

De haven van Harlingen heeft het moeilijk. De werkgelegenheid neemt langzaam toe, maar de nieuwste industriehaven is nog niet uitverkocht. De uitbreiding van de haven werd geopend op 10 mei 2003. De verwachting was destijds dat er veel belangstelling zou zijn van grote bedrijven. Veertien jaar later broeden er kolonies scholeksters. In Fryslân Dok de worsteling van betrokkenen om van de haven een succes te maken. In een tijd die niet meezit; crisis, concurrentie van andere havens en weinig steun van de provincie Fryslân.

FryslânDok: Lavearje en soms foar de wyn

Drege tiden foar de wettersportsektor

Komt it goed mei de wettersport yn Fryslân? Al hiel lang hat Fryslân in kopposysje yn Nederlan at it om de wettersportsektor giet. Der komme in soad minsken mei de boat op fekansje en de jachtbouw is ek grut. Mar yn de krisis jierren hat de jachtbouw sektor in flinke klap krigen. Boppedat komt de slimste delgong der noch oan. Mear as 70 persint fan de boaten binne fan 50-plussers. Nije generaasjes wolle gjin boat besitte.

De provinsje hat hast 300 miljoen euro ynfestearre yn de wettersport mei it projekt Fryske Marren. It doel wie de wurkgelegenheid en de leefbarheid yn de wettersportsektor te ferbetterjen. Kin dizze ynfestearring de enoarme krimp yn de sektor kearre.Yn Fryslân Dok in byld fan wettersport mei ûnderoaren leafhawwers dy’t sjogge dat de fergriizing taslacht, in jachtbouwbedriuw dat noch bestiet mar sa’n 80 persint krompen is, in wittenskipper dy’t him ôffreget of al dy infestearrings in de sektor echt wat opsmiten hawwe.  

FrsyslânDok: Soarch oer Soarch

200 jaar De Friesland

Al in 1815 werd in Friesland het eerste ziekenfonds opgericht: op 18 juni, de dag van de slag bij Waterloo, zitten de oprichters bij de notaris. Hun fonds 'Regt door zee' is een officiële rechtsvoorganger van Zorgverzekeraar De Friesland. Vandaag de dag een kleine speler in de wereld van de ziektekostenverzekeraars en eentje die nog een binding met de regio heeft. Tweehonderd jaar ziektekostenverzekering gaat gelijk op met twee eeuwen zorg.

Harm Poortman en Bart Maats uit Gorredijk kunnen meepraten over de ontwikkelingen in de zorg. Poortman is vanwege een zware vorm van reuma al 34 keer geopereerd. Hij is met kunstgewrichten nog redelijk mobiel. Huisarts Maats komt uit een geslacht met veel huisartsen. Over drie generaties is er veel veranderd. In de jaren '30 van de vorige eeuw was er nog geen penicilline en tegenwoordig kunnen mensen nog twintig jaar leven na een hartinfarct.

Tot 2006 was er het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Er waren aparte spreekuren en ziekenhuizen hadden kleine kamers voor de 'particulieren'. Sinds de invoering van de zorgwet in 2006 is iedereen gelijk en kan iedereen een eigen verzekering kiezen.

Verdere marktwerking leidde drie jaar geleden tot een fusie met zorgverzekeraar Achmea. De vroegere bestuursvoorzitter Hans Feenstra zegt in Fryslân DOK dat hij dat jammer vindt. Aftredend voorzitter Diana Monissen is er juist van overtuigd dat de fusie met Achmea het bedrijf sterker heeft gemaakt. De Friesland behoudt nog een zelfstandige positie tot 2020. Maar is dat in de toekomst houdbaar?

Fryslân Dok - Slach om de Sionsberg

 

De slach om de Sionsberg

Op inisjatyf fan de befolking komt der yn 1956 in sikehûs yn Dokkum, de Sionsberg. Mar hast fyftich jier letter giet it streeksikehûs fallyt as gefolch fan nije regeljouwing yn de soarch. It fallisemint komt hurd oan by de meiwurkers en de ynwenners fan Noardeast-Fryslân.

Wa hie tocht dat in sikehûs fallyt gean kin? Minsken reagearje ferslein as it ûnferwachte dochs bart. Mar al gau wurde de skouders derûnder set foar in trochstart. Op 17 jannewaris is der in grutte diskusjedei oer de takomst fan de soarch yn de regio.

Fryslân DOK folget de ûntwikkelingen fan dy dei ôf. Sintraal steane ferpleechkundige Janna Pool en spesjalist Maurice van Hillo, beide sawat tweintich jier wurksum foar de Sionsberg. De dokumintêre sketst de histoarje en de takomst fan it lytste sikehûs fan Nederlân.

Fryslân Dok - Eigen hûs, eigen skuld?

Eigen huis, eigen schuld?
Fryslân DOK op zondag 23 maart

 
Ruim 11.000 Friese huizenbezitters proberen hun woning te verkopen. Dat betekent dat ongeveer een op de zeventien woningen in Fryslân op dit moment te koop staat, want in de provincie zijn er in totaal circa 190.000* koopwoningen. Veel huizen staan langer dan een jaar te koop, verkopers zijn al flink gezakt met de vraagprijzen. En de crisis op de woningmarkt heeft het dieptepunt nog niet bereikt, zo lijkt het. In Fryslân DOK het verhaal van verkopers en makelaars in een van de Friese elf steden.
 
Met ‘Het Woonoffensief’ wil de Provincie Fryslân met een aantal partners een impuls geven aan de woningmarkt. Mensen die een woning kopen tot 200.000 euro komen in aanmerking voor een extra subsidie. Het doel is om tussen 15 februari en 15 maart van dit jaar 300 woningen meer te verkopen.
 
Hoe pakt dat uit in Franeker? In ‘de ster van de Friese elf steden’ staan meer dan 100 woningen langer dan een jaar te koop. In Fryslân DOK volgen we makelaarskantoor Van der Wal Franeker/Harlingen in het dagelijkse werk. Meine van der Wal begon in 1974 vanuit huis een makelaarskantoor, nu neemt zijn schoonzoon Jeroen Zaagemans langzamerhand de zaak over. Ook komen we in aanraking met verkopers die al jaren proberen hun huis te verkopen.
 
De toekomst van de Friese woningmarkt is zeer onzeker, door de krimp zijn er steeds minder kopers op de markt. De aangescherpte regels van de banken hebben tot gevolg dat de duurdere huizen voor nog maar een kleine groep betaalbaar zijn. Veel mensen raken in de problemen door de crisis op de huizenmarkt. Door een scheiding, verlies van werk of een faillissement kan er een grote restschuld ontstaan. De Stichting RED (Restschuld Eerlijk Delen) komt op voor deze groep en vindt dat de banken verantwoordelijk zijn voor de situatie van mensen die met grote schulden blijven zitten.
 
* monitor Fryslân 2011 186.948 koopwoningen
 
 

Uw bedrijf heeft ook een verhaal

Naast bedrijfsfilms maken we ook documentaires. Meestal voor een omroep maar een documentaire kan ook het verhaal van uw bedrijf vertellen.

Ter gelegenheid van een jublileum, overname of uitbreiding kan het de moeite waard zijn om uw bedrijf te documenteren in een film. We leggen de geschiedenis vast en vertellen het verhaal van uw onderneming. Dit kan door middel van interviews met medewerkers, grondleggers en klanten. Een documentaire geeft het menselijke beeld van uw bedrijf. 

Hessel

In verband met zijn 40 jarig jubileum als zingende kroegbaas werd Hessel van der Kooij gevolgd.

Het verhaal van Hessel is bekend; Als jonge man begint hij een patatzaak maar veel omzet draait hij niet. Hij speelt liever op z'n gitaar en dat trekt wel klanten. Dit is de sleutel van het succes van de Groene Weide. In deze documentaire volgen we Hessel bij zijn werk en verteld hij smakelijk over de begintijd van zijn bedrijf.

Anneke Douma

De Friese diva Anneke Douma is vooral bekend van de gezellige meezingers.

 Uit het portret over Anneke Douma en haar dochter Agnes Sambrink blijkt een veelbewogen leven. Anneke verliest op jonge leeftijd haar moeder, er is sprake van sexueel misbruik door haar vader en in de liefde vindt ze ook niet haar geluk. Ondanks alles blijft ze positief en dankzij de muziek blijft ze overeind.